V najnovejši številki revije International Doula sem naletela na zanimiv članek, ki obravnava vprašanja varnosti poroda na domu. Tema je aktualna tudi pri nas …

Kako varen je lahko porod doma? Kaj je pogosto v ozadju razprav o varnosti poroda doma? Številni porodničarji, ki so se soočili z nepričakovanimi zapleti in njihovimi posledicami pri porodu v porodnišnici, izhajajo iz tega, da bi se – če bi do česa podobnega prišlo doma – lahko končalo slabše. Porodničarji se srečujejo tudi s situacijami, ko s svojim znanjem in izkušnjami poskrbijo za porodnice, prepeljane od doma. Porodničarji so strokovnjaki za zaplete pri porodu in nenormalni potek poroda, le malo pa se jih je usposabljalo z babicami, še manj pa jih ima izkušnje s porodom doma.

Razprava o rojevanju doma se je razvnela ob objavi v prestižni reviji New England Journal of Medicine, ki je preučevala porod izven porodnišnic v ameriški zvezni državi Oregon. Raziskovalci trdijo, da je pri porodu izven porodnišnice umrlo dvakrat več novorojenčkov kot v porodnišnici – po drugi strani pa so rezultati treh kanadskih študij povsem drugačni.

Zakaj? Za razliko od ZDA je porod doma v Kanadi del sistema porodnega varstva. Porode doma spremljajo babice, vzpostavljen je tudi sistem premeščanja. Pri tem v bolnišnicah babic ne kritizirajo, temveč jih podprejo in porodnici zagotovijo ustrezno oskrbo. Razlog za večino premestitev v porodnišnico je lajšanje bolečine. Porodnico tudi v bolnišnici običajno spremlja izbrana babica, bolnišnično osebje pa pomaga, kolikor je potrebno.

Ena od kanadskih študij je pokazala, da je bilo število posegov pri porodu doma (vključno s premestitvami) občutno nižje kot pri porodih v porodnišnici. Na osnovi študije v kanadski provinci Britanska Kolumbija, ki je neizpodbitno dokazala, da je porod doma varen, so celo preklicali prepoved zdravnikom, da spremljajo porod na domu. V tem primeru delajo kot drugi spremljevalec.

Izkazalo se je, da je metodologija raziskave v Oregonu sporna in študija vsebuje številne nejasnosti. Poleg tega imajo kanadske babice enotno izobrazbo (štiriletni univerzitetni študij), medtem ko je izobrazba babic v Oregonu neenotna. Strokovnjaki sklepajo, da je porod doma ali v porodnišnici varen toliko, kolikor so usposobljeni zdravstveni delavci, ki porod spremljajo. Porod na domu v večini ZDA je neurejen in ni vključen v sistem zdravstvenega varstva.

Namesto pomanjkljivih študij, ki svarijo pred porodom doma, bi bilo smiselno urediti sistem zdravstvenega varstva tako, da bi bil varen. Porod doma namreč sam po sebi ni varen – in isto velja za porod v porodnišnici. Varnost poroda je odvisna od posameznih okoliščin ter usposobljenosti in izkušenosti zdravstvenih delavcev.

Če je porod doma varen, kot kažejo kanadske študije, bi moralo biti rojevanje v porodnišnicah varnejše. V porodnišnicah se očitno dogaja nekaj, kar povzroča probleme in čemur se doma izognemo. Domače okolje in intima babiške oskrbe preprečuje nekatere probleme, ki jih povzroča bolnišnično okolje. Nedvomno pa bi nekatere redke zaplete, do katerih lahko pride doma, v porodnišnici reševali bolje. Tako porod v porodnišnici kot porod doma sta povezana s problemi, vendar niso vsi problemi enaki. Če bi bil porod v porodnišnici bolj podoben porodu doma – bi več žensk želelo roditi tam? Osveščene ženske se bodo odločale skladno s svojimi vrednotami in izbrale kraj in način poroda, ki jim najbolj ustreza.

Tudi pri nas se ženske odločajo za porod na domu. Babice, ki so doštudirale pri nas, so samostojne zdravstvene delavke. Toda – ali in kakšne izkušnje imajo s porodom doma? Ob tem se seveda poraja tudi vprašanje, ali je porod doma ustrezno sistemsko urejen. Ni vsaka ženska za porod doma, tiste pa, ki si tega želijo in izpolnjujejo kriterije, bi morale imeti možnost varnega rojevanja na domu.

Če se zanimate za porod doma, babico vprašajte:
– Kakšno izobrazbo in koliko izkušenj ima ter kje, pod čigavim mentorstvom, jih je pridobila.
– Kakšni so njeni odnosi s podpornim sistemom, najbližjo porodnišnico in zdravniki? Ima koga, s komer se lahko posvetuje in ali bi morebitna premestitev potekala brez zapletov in kritiziranja?
– Kako pogoste so premestitve pri njenih pacientkah? (Lahko jih je od 15 do 20 % iz različnih razlogov.)
– Kako hitra bi bila premestitev, če bi bila potrebna?

Tudi na osnovi prejetih odgovorov se boste lažje odločili, kje in s kom boste rodili. Ne glede na to pa je gotovo pomembno še nekaj: da se počutite varne in povsem zaupate.

***

Povzeto po članku iz revije International DOULA: Home Birth – How Can It be Safe? (str. 9–13)